Mönstring

Mönstringsbordet med lamm som Håkan har med sig.

 

 

Håkan har mönstringsbord, våg och ljusarmaturer och därmed är inte mönstringen väderberoende eller beroende av dagsljus, om man kan ta in djuren.

 

Håkan har som standard virkondesinficerad utrustning och rena mönstringskläder till varje gård.

 

Ett tips är också att flera gårdar i närheten går ihop om mönstring, så delas resekostnader av alla, och det blir billigare.

 

Att erbjudas dryck och förtäring är god sed bland gårdarna för att upprätthålla samma goda bedömningsförmåga hela tiden.

 

I övrigt tag kontakt med Håkan för timkostnad mm. 073-932 04 51.